Vizyonumuz & Misyonumuz
17 Ekim 2017

  • Hasta ve personel memnuniyetini artırmak,
  • Çağdaş kalite standartlarını benimsemek,
  • Sürekli olarak gelişimi sağlamak,
  • Sürekli, etkin ve hasta haklarına uygun hizmet vermek,
  • Tercih edilen hastane olmak,
  • Ekip anlayışı ile personelin hizmetin planlanması ve uygulanmasına aktif katılımını sağlamak,
  • Sektörler arası işbirliği yapmaktır.


  • Hastanemizde sağlık hizmeti sunulan tüm hasta ve hasta yakınlarına; hasta haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, doğru ve sağlam temeller üzerinde yürütülen bir iletişimle, hastanemiz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve memnuniyeti sürekli hale getirmektir.